ΠΙΣΣΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 53947, Fide: 42124808

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1189 8
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 2
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -