ΠΙΣΣΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 53947 | Fide: 42124808 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1191 6
2023Α 1187 7
2022B 1133 6
2022A 1158 7
2021B 1189 8
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 2
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -