ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 53969 | Fide: 42113814

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1000 11
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 0
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -