ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 53969 | Fide: 42113814 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1321 22
2023Α 1174 16
2022B 1026 8
2022A 1012 4
2021B 1000 11
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 0
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -