ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 53981 | Fide: 42110874 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 889 7
2021B 843 5
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -