ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 53981 | Fide: 42110874 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 965 7
2023B 896 0
2023Α 896 10
2022B 889 0
2022A 889 7
2021B 843 5
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -