ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 53981, Fide: 42110874

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 843 5
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -