ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/2011, ΕΣΟ: 54007 | Fide: 42126568 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 946 8
2023Α 854 2
2022B 859 0
2022A 859 0
2021B 859 1
2021A 830 0
2020B 830 8
2020A - 0
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι