ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ

Η/Γ: 11/2000, ΕΣΟ: 54009, Fide: 42121337

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1358 0
2021A 1358 0
2020B 1358 1
2020A 1323 17
2019B 1299 6
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -