ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ

Η/Γ: 11/2000, ΕΣΟ: 54009 | Fide: 42121337 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1888 41
2023B 1728 12
2023Α 1624 11
2022B 1568 9
2022A 1540 15
2021B 1358 0
2021A 1358 0
2020B 1358 1
2020A 1323 17
2019B 1299 6
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -