ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 12/2011, ΕΣΟ: 54059 | Fide: 42126576 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1616 17
2023B 1577 32
2023Α 1520 25
2022B 1472 38
2022A 1331 38
2021B 1147 18
2021A 1026 0
2020B 1026 13
2020A 940 12
2019B 830 7
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -