ΠΟΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 54069 | Fide: 42119707 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 963 0
2023Α 963 0
2022B 963 0
2022A 963 4
2021B 943 0
2021A 913 0
2020B 913 0
2020A 913 5
2019B 830 5
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -