ΠΟΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 54070 | Fide: 42120748

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -