ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 54091, Fide: 42125634

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι