ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 01/1978, ΕΣΟ: 54094 | Fide: 42126690 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 800 0
2022B 800 0
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 7
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -