ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2004, ΕΣΟ: 54103, Fide: 42135877

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι