ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Η/Γ: 12/2010, ΕΣΟ: 54199, Fide: 42131146

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -