ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 05/2012, ΕΣΟ: 54250 | Fide: 42123950 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1265 18
2023Α 1318 21
2022B 1238 15
2022A 1128 6
2021B 1086 19
2021A 948 0
2020B 948 15
2020A 1008 14
2019B - 3
2019A - 0
Παλαιότερα -