ΤΣΙΡΑΠΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Η/Γ: 06/1971, ΕΣΟ: 54263 | Fide: 42130018

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 4
2019A - 0
Παλαιότερα -