ΑΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 11/1994, ΕΣΟ: 54264 | Fide: 25875914

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1348 5
2021B 1294 0
2021A 1294 0
2020B 1294 8
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
Παλαιότερα -