ΣΟΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 54288, Fide: 42131499

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -