ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 12/1986, ΕΣΟ: 54289, Fide: 42132410

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1236 0
2020B 1236 1
2020A 1242 14
2019B - 0
Παλαιότερα -