ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 12/1986, ΕΣΟ: 54289 | Fide: 42132410 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1247 0
2023B 1247 0
2023Α 1247 11
2022B 1265 17
2022A 1321 21
2021B 1270 12
2021A 1236 0
2020B 1236 1
2020A 1242 14
2019B - 0
Παλαιότερα -