ΛΑΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 54295, Fide: 42132550

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -