ΒΟΥΤΣΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 54302, Fide: 25885359

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -