ΡΟΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 09/2012, ΕΣΟ: 54310 | Fide: 42148022 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -