ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 01/2013, ΕΣΟ: 54324 | Fide: 42139376 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -