ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 11/1994, ΕΣΟ: 54327 | Fide: 42130972 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1153 0
2023Α 1153 0
2022B 1153 0
2022A 1153 0
2021B 1153 0
2021A 1153 0
2020B 1153 4
2020A 1214 18
2019B 1049 5
Παλαιότερα -