ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 06/1987, ΕΣΟ: 54328 | Fide: 42131235 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1355 15
2023Α 1296 13
2022B 1282 31
2022A 1283 11
2021B 1313 23
2021A 1094 0
2020B 1094 4
2020A 1037 14
2019B - 0
Παλαιότερα -