ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 54575 | Fide: 42130360 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 0
2023B 830 0
2023Α 830 0
2022B 830 5
2022A 841 0
2021B 841 0
2021A 841 0
2020B 841 0
2020A 841 5
2019B - 0
Παλαιότερα -