ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 11/1966, ΕΣΟ: 54579 | Fide: 25885383 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1184 22
2021B 1124 3
2021A 1120 0
2020B 1120 0
2020A 1120 14
2019B - 4
Παλαιότερα -