ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 11/1966, ΕΣΟ: 54579, Fide: 25885383

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1124 3
2021A 1120 0
2020B 1120 0
2020A 1120 14
2019B - 4
Παλαιότερα -