ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 11/2011, ΕΣΟ: 54580 | Fide: 42137632 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -