ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 54581 | Fide: 42110599 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
Παλαιότερα -