ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 11/2011, ΕΣΟ: 54586 | Fide: 42135729 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1141 15
2023Α 1155 18
2022B 1108 15
2022A 990 14
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -