ΑΓΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 54610, Fide: 42135257

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι