ΤΖΙΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 01/1986, ΕΣΟ: 54648 | Fide: 42133572 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 982 2
2022B 1004 6
2022A 1068 0
2021B 1068 8
2021A 1064 0
2020B 1064 0
2020A 1064 6
2019B - 0
Παλαιότερα -