ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ-ΜΠΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/1996, ΕΣΟ: 54653 | Fide: 4003799 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι