ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Η/Γ: 09/1999, ΕΣΟ: 54766 | Fide: 42147557 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 2
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -