ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Η/Γ: 09/1999, ΕΣΟ: 54766 | Fide: 42147557 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 941 5
2023B - 0
2023Α - 3
2022B - 0
2022A - 2
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -