ΚΙΣΣΑΜΙΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 54781 | Fide: 25886410 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1191 7
2023B 1190 12
2023Α 1169 12
2022B 1205 5
2022A 1149 11
2021B 1150 11
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι