ΚΙΣΣΑΜΙΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 54781, Fide: 25886410

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι