ΜΠΟΥΓΑΪΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 12/2013, ΕΣΟ: 54828 | Fide: 42144191

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -