ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/2003, ΕΣΟ: 54855, Fide: 25837133

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
Παλαιότερα -