ΜΕΤΖΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 54856, Fide: 42137969

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
Παλαιότερα -