ΠΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 54857 | Fide: 42129729 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 922 11
2022B 873 6
2022A 886 6
2021B 940 8
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -