ΝΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Η/Γ: 01/2013, ΕΣΟ: 54858 | Fide: 42137985

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1083 18
2021A 1183 0
2020B 1183 6
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -