ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΒΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 10/1988, ΕΣΟ: 54874 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -