ΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 12/1972, ΕΣΟ: 54925, Fide: 42135966

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1106 3
2021A 1049 0
2020B 1049 6
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -