ΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 12/1972, ΕΣΟ: 54925 | Fide: 42135966 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1118 0
2023B 1118 0
2023Α 1118 5
2022B 1077 0
2022A 1077 7
2021B 1106 3
2021A 1049 0
2020B 1049 6
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -