ΚΥΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η/Γ: 03/1982, ΕΣΟ: 54928, Fide: 42138205

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι