ΛΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 04/2011, ΕΣΟ: 54992 | Fide: 42142121 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 889 0
2023Α 889 0
2022B 889 4
2022A 840 4
2021B 830 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -