ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 54993 | Fide: 42143802 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 957 0
2023Α 957 3
2022B 947 8
2022A - 4
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -