ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΡΗΣ

Η/Γ: 03/1976, ΕΣΟ: 55043 | Fide: 42115426 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 1
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -