ΚΟΚΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 55102, Fide: 42140269

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -