ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 08/2014, ΕΣΟ: 55366, Fide: 42134579

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -