ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 08/2014, ΕΣΟ: 55366 | Fide: 42134579 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 839 17
2023Α 836 4
2022B 830 10
2022A 830 13
2021B 830 5
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -