ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 12/2014, ΕΣΟ: 55369 | Fide: 42144213 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 9
2023B - 4
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -