ΣΑΪΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΛΟΥΚΙΑ

Η/Γ: 05/2011, ΕΣΟ: 55381 | Fide: 42125430 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 869 12
2023Α 830 0
2022B 830 11
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -