ΚΥΡΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 01/1989, ΕΣΟ: 55402 | Fide: 42142946 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1269 14
2023B 1148 0
2023Α 1148 6
2022B 1210 10
2022A 1199 7
2021B 1210 17
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -