ΚΥΡΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 01/1989, ΕΣΟ: 55402 | Fide: 42142946

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1210 17
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -