ΜΠΙΛΙΚΑΪΔΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 55404 | Fide: 42142253 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 892 4
2023Α 852 1
2022B 830 8
2022A - 3
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -